Nasza parafia w 2020 roku zrealizowała inwestycję, polegającą na odnowie elewacji budynku Kościoła Parafialnego.

Inwestycja wyniosła 188 866,50 zł, z czego 99 987, 00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

Operacja p.n. "Renowacja elewacji budynku Kościoła Parafialnego w Pruszczu" współfinansowana została ze środków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".