INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
 • o jedność i solidarność

  WOBEC KONFLIKTÓW I PODZIAŁÓW

  Świat i człowiek cierpią wciąż z powodu narastającego zła. Ciągle dochodzą do nas informacje o nowych konfliktach i podziałach. Również uczniowie Chrystusa są wciąż podzieleni. Wydaje się, że nic nie możemy na to poradzić, bo nawet Ziemia Święta, jest wciąż szarpana podziałami, etnicznymi i religijnymi. A jednak modlitwa i miłosierdzie to dwa dary, które przypominają nam, iż jesteśmy dziećmi jednego Ojca i braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. W modlitwie odkrywamy, że jesteśmy kochani przez Boga i to samo dotyczy naszych bliźnich. Stąd też modlitwa staje się drogą jednoczenia ludzi, wzajemnego zbliżania się do siebie, cieszenia się miłością wspólnego Ojca. Nikt nie zostaje tu pominięty – również ci, którzy jeszcze nie znają daru miłości Boga.

  BALSAM MIŁOŚCI

  Miłosierdzie jest aktywną odpowiedzią na wszelakie zło i najlepszym wyrazem wszechmocy Boga. Bóg okazuje nam miłosierdzie w Jezusie, odpowiadając darem zbawienia na nasz grzech i zaprasza, abyśmy stawali się miłosierni jak On: niosąc dobro tam, gdzie go jeszcze brak, by pokrywać balsamem miłości rany dzisiejszego świata. Nie ocalimy go własnymi siłami, mocą paktów politycznych i układów gospodarczych. Potrzebujemy Bożej mocy. Modlitwa i miłosierdzie to Boże sposoby wychodzenia do świata, do ludzi, ich problemów i podziałów. Ale gdy każdy z nas zrobi mały krok, używając narzędzi modlitwy i miłosierdzia, mała kropla miłości i pojednania użyźni udręczony świat.

  Módlmy się w styczniu za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

Luty

Marzec

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj

Czerwiec

Lipiec

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.Wyjaśnienie papieskiej intencji IE -lipiec 2017

Sierpień

Wrzesień

Październik

 • Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad

 • Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Watykan, 3 stycznia 2016 r.

Papież Franciszekopr. mg/mg